Programok

Asszonyok – Férfiak – Kapcsolatok: A nagymizdói Várdomb a bronzkorban

info heading

info content


Nagymizdó Községi Könyvtár

9913, Nagymizdó, Fő út 28.

06302476719

http://www.vasidigitkonyvtar.hu:8080/web/guest/310

Nagymizdói közösségi ház udvara, tűz mellett

2021.06.19 19:00

Minden korosztálynak

Kb. másfél évtizede egy illegális homokbányában régészeti emlékeket találtak. Ezekről közel 2 éve, egy előadás kapcsán szerezett tudomást Ilon Gábor régész. A középső- és késő bronzkor határára keltezhető, Rába-menti településről és tárgyaikról íródó könyvének egyik nagyon fontos esettanulmányát jelentik ezek a leletek. Az előadó egy, a fonásnál használatos tárgytípus különleges jelentőségére világít rá, valamint egy talán méltóságjelvényként (jogar?) értelmezhető tárgy petrográfiai és műszeres vizsgálatának eredményeiről is szót ejt. Utóbbi egyáltalán nem mellékes, a készülő könyve egyik kulcsszava, a kapcsolatok szempontjából, hiszen dél-lengyelországi távlatok merültek fel vizsgálata során.